RIT-avdrag
rutavdrag

IT-tjänster i hemmet omfattas nu av RIT-avdrag.50% av uppdragets hela kostnad ger rätt till RIT-avdrag enligt lagen om hushållsnära tjänster för privatpersoner.Tjänster som kommer att ge rätt till rutavdrag är arbete med att ta i bruk, installera, reparera och underhålla:


- data- och it-utrustning, till exempel persondatorer, läsplattor, tv-apparater, smart telefoner och spelkonsoler.

- kringutrustning som stödjer data- och it-utrustningen och som är sammankopplade med dessa, till exempel skrivare, skannrar och avläsare.

- dataprogram och dataförbindelser som hanterar hushållens it-utrustning och som kan ta emot och/eller sända elektronisk kommunikation, till exempel modem, routrar, fiber- och nätverkskablar samt wifi-utrustning.

- Även enklare rådgivning och handledning som ges i samband med ovanstående arbete kommer att ge rätt till rutavdrag.


Däremot omfattas inte arbete med:


- Utrustning som kan kommuniceras med eller styras och övervakas genom olika it-lösningar, som till exempel smarta vitvaror, brand- och inbrottslarm eller fjärrstyrda luftvärmepumpar.

- Programmering, kundspecificerad ombyggnad av data- och it-utrustning eller mer avancerad kundanpassning av programvara.

- Reparation eller annat arbete i utförarens verkstad.

- Handledning eller rådgivning som ges på telefon eller på annat sätt via distans.


Prislista

RUT-AVDRAG