Prislista

Reparera dator


Felskningsavgift 450 kr

betalas bara om du inte vill fortsätta reparation eller vill endast ha kostnadsförslag,

betalas alltid vid försäkringsärende men avräknas senare vid reparation


Skärmbyte

Byte av bildpanel, antingen mot originaldel eller tredjepartsdel med samma bildkvalité.

fr. 1800 kr

Express Service

Snabba reparationer upp till en halv timme. Vi fixar felet medan du väntar.

500 kr + material

Reparation

Gratis felsökning, gratis backup, virusborttagning. Gäller 95% av alla reparationer.

900 kr + material

Svåra reparationer

Reparationer som kräver lödning, tidskrävande reparationer, moderkort reparation på komponentnivå

fr. 1000 kr + material

IT-tjänster hemma hos kunden


IT-tjänster hemma hos dig med RUT-avdrag


450 kr per timme+ material

IT-tjänster hemma hos dig

900 kr per timme + material

Återställningsservice


Vid misslyckad återställning debiteras 350 kr


BACKUP

700 kr

Återställning SD-kort, USB-minne

Dataräddning av USB eller SD/FLASH minne med skadat filsystem. Återställning av borttagna filer. Beror på tiden arbetet tar.

700 - 1500 kr

Återställning HDD/SSD

Dataräddning av HDD/SSD, med skadat filsystem. Återställning av borttagna filer. Beror på tiden arbetet tar.

900 - 1500 kr

Svårt återställning

Återställning av infårmation från hårddiskar med mekaniska eller elektriska fel

fr. 6500 kr