Mekanisk fel

Vi återställer information från hårddiskar med mekaniska fel.


Här följer en lista på vanliga fysiska fel som kan drabba hårddiskar samt vilka tjänster vi erbjuder för att reparera dessa skador.


Motorskada:

En skada på motorn (spindle) som roterar skivor orsakar ett brusande ljust ljud. Reparationen kräver att man öppnar hårddisken och flyttar skivan till en annan hårddisk av exakt samma modell. Denna operation kräver speciell utrustning och renrum (ett rum med extremt låga halter av miljöföroreningar som damm).


Problem med läshuvud:

Ett skadat läshuvud (head) orsakar ett distinkt klickande ljud. Vid en sådan skada är det mycket farligt att fortsätta använda hårddisken, eftersom det skadade läshuvudet kan orsaka stora skador på själva skivan.


Vid problem med läshuvudet är det hög sannolikhet att själva huvudet är skadat, samt den magnetiska ytan på skivan.


RAID, NAS och SAN återställning:


Vi erbjuder återställning av RAID-diskar. Detta innebär att vi ibland måste reparera flera diskar som ingår i en RAID-uppsättning innan datan kan räddas.

Vi kan återställa data från följande RAID partitioner/konfigurationer:


RAID 0

RAID 1

RAID 0+1

RAID 1+0

RAID 5

RAID 5+0

RAID 5+1

RAID 5+0+1

RAIDADG

RAID 6

RAID5E

RAID5EE

SAN

NAS


I teorin behöver man inte genomföra en återställning på en RAID 5 uppsättning. Denna typ av RAID kan fungera i ett degraderat läge med en skadad hårddisk. När den skadade hårddisken byts ut mot en fungerande hårddisk, ska partitionen på den nya hårddisken byggas upp på nytt och systemet börjar fungera som förut.


Det vanligaste misstaget med RAID 5 är när man råkar byta ut en fungerande hårddisk, istället för den som inte fungerar. Det uppstår även problem när man försöker återuppbygga en RAID-uppsättning, men använder fler hårddiskar än nödvändigt. Detta händer ofta då man använder en hot-spare.


En återställning av RAID 0 sker på samma sätt som återställning av en vanlig hårddisk. Återställningen av RAID 0 är mer förutsägbar än RAID 5, eftersom denna typ av RAID inte har någon speciell hantering av fel.


Det finns dock ett tillfälle då vi inte kan återställa datan, och det är om en RAID är ominstallerad eller initierad om (en operation som kräver flera timmar) där all data nollställs.


Återställning av krypterad data:


Det finns många anledningar till varför företag väljer att kryptera informationen på sina hårddiskar och lagringssystem. Vid vissa tillfällen kan datorerna innehålla viktig, känslig eller privat information, som tillhör kunder eller själva företaget. Det är inte ovanligt att kryptering måste ske enligt lag. Oavsett anledning uppstår det problem om data måste återställas efter en skadad hårddisk som blivit krypterad.


Att få tillbaka krypterad data kan vara mycket komplicerat. Man kan också förlora ännu mer data om man försöker komma åt den på fel sätt.


Det finns flera krypteringsmetoder:

Windows Bit Locker

Mac OS File Vault

Tredjeparts krypteringsmjukvara som Mcafee Endpoint encryption.


Vi arbetar med återställning av krypterade hårddiskar.


Vi arbetar med krypterade hårddiskar för att få tillbaka din information. Vårt lag kan få tillbaka krypterad data snabbare än många av våra konkurrenter. Vi har klarat av många olika former av dataåterställning, krypterade hårddiskar bland dem. Det är därför så många stora kunder har vänt sig till oss den senaste tiden.


Vi kan återställa data från alla av de ovanstående krypteringsmetoderna genom att använda våra verktyg, tekniker och så kallade renrum (ett rum med extremt låga halter av miljöföroreningar som damm).


Innehållet i en hårddisk är väldigt känsligt och kan enkelt bli mer skadat om det rörs av en oerfaren tekniker utan de rätta verktygen. Om hårddiskens läshuvud får damm på sig så är datan på disken i fara. Skador på skivan är väldigt svåra att reparera och tar den största delen av tiden. Om skadan är allvarlig är återställningen inte genomförbar.USB Skador:


Vi har flera års erfarenhet av att återställa data från alla flash-enheter som kameror, USB/SD-minnen, SSD och liknande enheter.


Logisk återställning:

Om du råkar ta bort filer så kan vi återställa dem, se bara till att inte spara någon ny data för då skrivs dessa filer över. Så fort du upptäck att data har försvunnit, ta ut USB-minnet så fort som möjligt - det ökar chansen för att återställa din data.Fysisk återställning:

Fysiska fel på flash-enheter kan förekomma av flera olika anledningar, vanligast är en försämring av minneskortet. Det är ofta ett elektriskt fel som leder till ett fysiskt fel, som i sin tur sprider sig från kamerans USB-port till kortläsaren, och från kortläsaren till flash-enheten. Vid dessa tillfällen är det viktigt att du inte använder din enhet igen för att undvika mer skada. 


Prislista